Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ύπαιπα (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Παλαιοθόδωρος Δημήτρης (6/2/2006)

Για παραπομπή: Παλαιοθόδωρος Δημήτρης, «Ύπαιπα (Αρχαιότητα)», 2006,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6582>

Ύπαιπα (Αρχαιότητα) (23/1/2006 v.1) Hypaepa (Antiquity) (3/3/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πόλη της Λυδίας, πλησίον του χωριού Günlüce, 4 χλμ. ΒΔ της πόλης Ödemısh. Στην επικράτειά της ανήκαν η Διδειφυτηνών Κατοικία, η Κιναμούρα, η Πόσταις και η α[λ]κεανών κατοικία. Σημαντική ήταν η λατρεία της Αρτέμιδος Περσικής. Κατά τη βυζαντινή εποχή ήταν επισκοπή.

Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Χ : [27°]-[928΄] Ψ : [38°]-[252΄]

Διοικητική Υπαγωγή

Βασίλειο της Λυδίας, Επαρχία της Ασίας

Ιστορική Περιοχή

Λυδία

Γεωγραφική Θέση

Δυτική Τουρκία, κεντρικά μικρασιατικά παράλια

Άλλες Ονομασίες

Ύπηπα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>